• ikon
  Annemette Sodtmann Laursen den 08-05-2015
  Her er nyt fra bussens støtteforening
  Vh Annemette
   
  Hej alle forældre i Horne og Svanninge.
  Vi har i noget tid ikke udsendt info fra busgruppen, så her lidt opsamling:
  Til nye forældre, herunder forældre til børn i Horne skole/børnehave kommer her lidt baggrundsviden om den grønne bus:
  Bussen blev i sin tid købt af kommunen til brug for en oprettet skovgruppe i dagsinstitutionen Regnbuen i Svanninge.
  I 2008 meddelte kommunen, at der ikke længere var penge til at opretholde driften af bussen, og hvis ikke forældrene tog affære, måtte bussen sælges og skovgruppen nedlægges.
  Derfor blev i 2008 oprettet en støtteforening til Regnbuen, for at sikre børnenes muligheder for udeliv og oplevelser i naturen, herunder altså tilskud til Regnbuens drift af bussen.
  Der er blevet solgt reklameplads på bussen, og indtægten er anvendt til tilskud til drift af bussen.
  Siden er brug af bussen udvidet til at omfatte skolen også, og bussen er igennem årene blevet flittigt benyttet. 
  I sommeren 2014 blev det meddelt fra Svanninge skoles ledelse, at man var i tvivl om, hvorvidt bussen kunne gå igennem syn ultimo 2014, hvorfor der skulle findes penge til en ny (altså anden) bus. 
  Der har dog i et par år ikke været solgt nye reklamer/fornyet kontrakter, og samtidig manglede der forældre til at stå for dette.
  Vi var nogle, der meldte os, og påbegyndte arbejdet.
  Samtidig raslede kommunen med sablerne - skoler skulle lukkes osv. så vi vidste ikke hvorvidt vi var købt eller solgt, så vi udsatte arbejdet lidt. 
  Siden er Horne og Svanninge skole lagt sammen (pr. 01.08.2015).
  Vi har siden fundet ud af, at nogle kedelige formalia ikke var på plads, så alt dette har gjort, at det har taget noget tid (meget tid) - og en generalforsamling at få formalia på plads.
  Så er vi nået til nutiden:
  Bussen gik alligevel gennem syn til nytår med få reparationer, så vi har fået lidt mere tid til at skaffe penge!
  Bussen bliver nu brugt af elever i Horne også, dejligt.
  OG alt det formelle er på plads, vedtægter for Bussens Støtteforening er ændret væsentligt, og Horne er nu indskrevet i vedtægterne, så disse er up to date. Der er valgt bestyrelse, på grund af de gamle vedtægter indtil videre kun af forældrer fra Svanninge - mere om det senere.
  (Vedtægter og referat fra generalforsamlingen vedhæftet.)
  Så nu er det egentlige arbejde med at skaffe reklameindtægter i fuld gang.
  Vi har ca. 100.000 stående, men skal nok skaffe ca. 200-250.000 mere, for at der kan købes en bus i rimelig stand og med de krav, skolen har.
  Vi har allerede haft nogle andre tiltag:
  Til trimdag sidste år lavede vi sponsorkontrakter til børnene, hvor forældre, bedsteforældre kunne skrive sig for et beløb pr. løbet kilometer, hvor vi fik ca. 8.000 ind! Tak til børnene for indsatsen, og til sponsorerne for den flotte opbakning!
  Vores normale fredags-sfo-kaffe i Svanninge er i morgen (fredag 08.05.2015) udvidet lidt, idet der kommer en konsulent fra børnetøjsfirmaet Fairtail.dk og sælger tøj, hvor 10% af salget går til Bussens Støtteforening. Vi håber på stort salg!
  Samtidig har Christina Wagner søgt Horne Lands Støtteforening om penge til bussen, og har fået tilsagn om kr. 10.000. Tusind tak for det!
  Vi har lige fået CVR.nr. og er i skrivende stund ved at blive momsregistreret (nødvendigt, da reklamesalg er momspligtigt og vi regner med stor omsætning!!
  Vi er nu ved at lave reklamemateriale, og skal så på besøg dels hos vore lokale virksomheder i "Brahesminde"området og dels hos andre virksomheder, som vil kunne have interesse i at have en reklame på vores bus.
  Bestyrelsen tæller nu:
  Jan Albjerg, formand, janalbjerg@Hotmail.com
  Sara Boisen, næstformand, sara_boisen@Hotmail.com
  Gitte Lyndorff, kasserer, glyn@ofir.dk
  Martin Wildt Davidsen, 
  Mia Clausen
  Der er ifølge vedtægterne plads til en mere i bestyrelsen, og formelt kan valg først ske ved en generalforsamling, men hvis der er en eller måske 2 forældre fra Horne, der allerede nu kunne tænke sig at deltage i arbejdet med at skaffe penge til bussen, må I meget gerne henvende jer til en af ovenstående.
  Aktuelt er det reklamer på bussen, der skal en del "fodarbejde" til.
  Vi har forestillet os en ekstraordinær generalforsamling efter 01.08.2015, måske i september/oktober, hvor det endelige navn på skolen er kendt, og vi kan rette vedtægterne til, så de passer, samt foretage valg af flere medlemmer til bestyrelsen.
  Gode forslag til at skaffe penge til vores formål er altid velkommen.
  Spørgsmål og kommentarer er velkommen til en af ovenstående.
   
  På bestyrelsens vegne
  Jan Albjerg
   
 • ikon
  Annemette Sodtmann Laursen den 05-05-2015
  Vores elever har nu alle adgang til computer og dermed umiddelbart fri adgang til internettet
  Vi vil opfordre alle forældre til, at man tager en snak med sit barn derhjemme om fx sikkerhed på nettet, hvilke sider man må tilgå og ikke tilgå, chat, mobning på nettet mv.
  Vi kan anbefale Red Barnets materiale som afsæt også til eleverne i 0.-3.kl.
  Lærerne vil selvfølgelig også løbende tage snakke med eleverne om digital sikkerhed mv.
  vh Annemette
 • ikon
  Annemette Sodtmann Laursen den 14-04-2015
  Kære forældre i Horne og Svanninge
  De to samarbejdende bestyrelser for Horne skole og Svanninge skole besluttede på deres møde i går aftes den 13. april, at indstille navnet "Brahesminde Skole" - afdeling Horne og afdeling Svanninge til det nye fælles skoles navn, når vi fra den 1. august sammenlægges til én skole/landsbyordnng på to matrikler.
  Navnet er indstillet af Jørgen Hansen og Annette Hjeronymus fra Lokalarkivet i Horne. Se deres begrundelse herunder.
  Tillykke til Annette og Jørgen for deres fine forslag, gode begrundelse og for at løbe af med "sejren" = det bedste forslag.

  Bestyrelsen indstiller nu navneforslaget til Kommunalbestyrelsen, som på deres kommende møde forhåbentlig godkender det til ikrafttrædelse pr 1. august 2015. Bestyrelsen er ligeledes enige om, at der skal udarbejdes et nyt logo, som dels passer til navnet og udtrykker de væsentligste kendetegn for Horne og Svanninge skoler. Bestyrelsen er ligeledes enig om, at hyre Produktionsskolen i Faaborg til at komme med et bud på et logo.

  Ved samme lejlighed søger bestyrelserne, Kommunalebestyrelsen om tilladelse til at "slanke" den nuværende store bestyrelse, fremfor at skulle ud i et nyt skolebestyrelsesvalg her til sommer, da de siddende medlemmer jo blev valgt for knapt et år siden.

  På bestyrelsens vegne
  Annemette Laursen,
  Skoleleder

  Begrundelse for navneforslag:

  Til rette vedkommende

  Vi fra lokalarkivet vil også gerne komme med et forslag til et fælles navn til vores skole(r). 

  Vi vil jo gerne tage de "historiske briller" frem og gøre opmærksom på, at der ikke er noget nyt i at Svanninge og Horne har fælles ledelse, idet det jo er mindre end 100 år siden, at Horne Sogn og Svanninge Sogn hørte under det samme grevskab.

  Brahesminde var navnet på grevskabet, og hvis man "googler" det, bliver man straks ført til lige netop vores egn af landet.

  Vores forslag er derfor: BRAHESMINDE SKOLE som fælles navn, 
  og derefter henholdsvis afd. Horne og afd. Svanninge.

  Folkeskolen er jo en kulturbærende institution i vores samfund, så hvorfor ikke lade den med sit navn sætte fokus på netop vores område.

  Med venlig hilsen
  Jørgen Hansen og 
  Annette Hjeronymus